Liaison Director for Branch

As of 2016

Leader Executive Office
Liaison Director for Branch Kensaku Mizuno Vice President of JBS
Secretariat
Hokkaido Toshiharu Suzuki Kita -12, Nishi-6, Kita-ku, Sapporo 060-0812
Hokkaido University
Phone.+81-(0)11-706-3250
http://www.jbs-hokkaido.jp
Tohoku Ken Itoh 5, Zaifu-cho, Hirosaki-shi, Aomori 036-8562
Hirosaki University
Phone.+81-(0)172-39-5158
http://www.jbs-tohoku.jp/index.html
Kanto Keiji Miyazawa 1110, Shimogato, Chuo, Yamanashi 409-3898
University of Yamanashi 
Phone.+81-(0)55-273-9497
http://www.biochem-kanto.jp
Chubu Katsuzumi Okumura 1577 Kurimamachiya-cho Tsu city 514-8507
Mie University 
Phone.+81-(0)59-231-9616
http://atjp.org/jbschubu/
Hokuriku Masamichi Muramatsu 13-1, Takara-machi, Kanazawa 920-8640
Kanazawa University
Phone.+81-(0)76-265-2176
http://square.umin.ac.jp/jbs-hoku/index.html
Kinki Eiji Miyoshi 1-7, Yamadaoka, Suita, Osaka 565-0871
Osaka University
Phone.+81-(0)6-6879-2590
http://www.jbs-kinki.jp/
Chugoku/Shikoku Koichi Honke Oko-cho Kohasu, Nankoku-shi, Kochi 783-8505
Kochi University
Phone.+81-(0)88-880-2313
http://square.umin.ac.jp/jbs-chushi
Kyushu Yasuo Suda 1-21-24, Korimoto, Kagoshima 890-8580
Kagoshima University 
Phone.+81-(0)99-285-8369
http://square.umin.ac.jp/kyuseika/