Board of Trustees   2018-2019

President Masayuki Yamamoto      
Vice President Haruko Ogawa  Kazushige Touhara    
Standing Directors        
  (General Affairs) Akira Kikuchi Hozumi Motohashi    
  (Managing Editors) Kenji Inagaki Tohru Yoshimura    
  (Accounts) Makoto Ito Ichio Shimada    
 
Directors Hiroyuki Arai Hiroshi Itoh Kazumitsu Ueda Yukio Kitade
  Tatsuo Kurihara Daisuke Kohda Yuji Goto Kazuyasu Sakaguchi
  Hiroshi Nishina Yutaka Fujii Tatsuya Matsuura Keiji Miyazawa
  Eiji Miyoshi Minoru Yoshida Tamotsu Yoshimori  
Inspectors Akitada Ichinose Hiroshi Ueno Yasuyoshi Watanabe