Liaison Director for Branch

As of 2018

  Leader Executive Office
Liaison Director for Branch   Vice President of JBS
Secretariat
Hokkaido Kazuyasu Sakaguchi Kita -10, Nishi-8, Kita-ku, Sapporo 060-0810
Hokkaido University
Phone.+81-(0)11-706-2698
http://www.jbs-hokkaido.jp
Tohoku Hozumi Motohashi 4-1 Seiryo-machi, Aoba-ku, Sendai 980-8575
Tohoku University
Phone.+81-(0)22-717-8550
http://www.jbs-tohoku.jp/index.html
Kanto Hiroshi Nishina 1-5-45  Yushima, Bunkyo-ku 113-8510
Medical Research Institute, Tokyo Medical and Dental University
Phone.+81-(0)3-5803-4659
http://www.biochem-kanto.jp
Chubu Yukio Kitade 1247 Yachigusa, Yakusa Cho, Toyota City 470-0392
Aichi Institute of Technology
Phone.+81-(0)565-48-8121
http://atjp.org/jbschubu/
Hokuriku Yutaka Fujii 23-3 Matsuoka Shimoaizuki, Eiheiji-cho,
Yoshida-gun 910-1193
FUKUI UNIVERSITY 
Phone.+81-(0)776-61-8286
http://square.umin.ac.jp/jbs-hoku/index.html
Kinki Tatsuo Kurihara Gokasho Uji-city 611-0011
Institute for Chemical Research, Kyoto University 
Phone.+81-(0)774-38-4710
http://www.jbs-kinki.jp/
Chugoku/Shikoku Tatsuya Matsuura 86 Nishi-cho,Yonago-shi 683-8503
Tottori University
Phone.+81-(0)859-38-6153
http://square.umin.ac.jp/jbs-chushi
Kyushu Makoto Ito 744 Motooka Nishi-ku Fukuoka 819-0395
Kyushu University
Phone.+81-(0)92-802-4705
http://square.umin.ac.jp/kyuseika/