Members

Honorary Members

 • Shiro Akahori*
 • Shigeru Akamatsu*
 • Tadashi Asahi
 • Hiroyuki Arai
 • Noboru Ariyama*
 • Yasuhiro Anraku
 • Tokuji Ikenaka
 • Morio Ikehara*
 • Fuyuki Ishikawa
 • Yuzuru Ishimura
 • Atsushi Ichikawa
 • Akira Ichihara*
 • Katashi Ichihara*
 • Arata Ichiyama
 • Keizo Inoue
 • Kazutomo Imahori*
 • Ken Iwasaki*
 • Sadaaki Iwanaga*
 • Michio Ui
 • Chunoshin Ukita*
 • Fujio Egami*
 • Setsuro Ebashi*
 • Toshiya Endo
 • Toshiaki Osawa*
 • Yasuyoshi Oshima*
 • Tairo Oshima
 • Yoshinori Osumi
 • Eiko Otsuka
 • Shigeo Ono
 • Yoshiki Oba*
 • Satoshi Omura
 • Tsuneo Omura*
 • Hiroshi Okamoto
 • Jun Okuda
 • Kazuo Okunuki*
 • Takayuki Ozawa*
 • Hiroyuki Kagamiyama
 • Yasuo Kagawa
 • Saburo Kakiuchi*
 • Kozo Kajiro*
 • Yoshito Kajiro*
 • Taro Kazuno*
 • Nobuhiko Katsunuma*
 • Kenji Kadomatsu
 • Toshisuke Kawasaki
 • Makoto Kandatsu*
 • Akira Kikuchi
 • Goro Kikuchi*
 • Tadamitsu Kishimoto
 • Kiyoshi Kita
 • Hiroshi Kumaoka
 • Yashiro Kotake*
 • Yahito Kotake*
 • Keizo Kodama*
 • Akira Kobata
 • Kinichiro Sakaguchi*
 • Takaoki Sasaki*
 • Ryo Sato*
 • Norio Shimazono*
 • Takao Shimizu
 • Kensuke Shimura*
 • Yuji Sueyoshi*
 • Takashi Sugimura*
 • Koichi Suzuki*
 • Tomoji Suzuki*
 • Tatsuo Suda
 • Masami Suda*
 • Mutsuo Sekiguchi*
 • Takao Sekiya
 • Yosuke Seyama
 • Kenji Soda
 • Tokuro Soda*
 • Yoshimi Takai
 • Yasuyuki Takagi*
 • Kunio Tagawa*
 • Masatsugu Takeda*
 • Yoshiro Takeda*
 • Tadaomi Takenawa
 • Shozo Tanaka*
 • Keiji Tanaka
 • Koichi Tanaka
 • Naoyuki Taniguchi
 • Nobuo Tamiya*
 • Hiroshi Tamiya*
 • Shozo Tsuboi*
 • Susumu Tonegawa
 • Masaji Tomita*
 • Yoshitaka Nagai*
 • Makoto Nakao
 • Hachiro Nakagawa*
 • Atsushi Nakazawa
 • Terumi Nakajima
 • Shigekazu Nagata
 • Toshiharu Nagatsu
 • Shigetada Nakanishi
 • Yoshinobu Nakanishi
 • Akihiko Nakano
 • Takeyoshi Nagayama*
 • Shunji Natori
 • Kozo Narita*
 • Shu Narumiya
 • Jiro Nikuni*
 • Eisuke Nishida
 • Yasutomi Nishizuka*
 • Ikuko Nishimura
 • Susumu Nishimura*
 • Shoshichi Nojima
 • Osamu Hayaishi*
 • Hidematsu Hirai*
 • Ryozo Hirohata*
 • Kiyoko Fukami
 • Yukio Fujiki
 • Akiji Fujita*
 • Masamitsu Futai
 • Gunki Funatsu
 • Masaru Funatsu*
 • Saburo Funahashi*
 • Teruhiko Beppu*
 • Kazuo Hotta*
 • Takekazu Horio*
 • Tasuku Honjo
 • Kanae Maeda*
 • Hisayuki Matsuo*
 • Yoshiko Matsuda
 • Yoshihiro Matsumura*
 • Bunji Maruo*
 • Kinichiro Miura*
 • Yoshiaki Miura*
 • Katsuhiko Mikoshiba
 • Masayoshi Mishina
 • Shigeki Mizuno*
 • Denichi Mizuno*
 • Shunji Mizuhara*
 • Hisateru Mitsuda*
 • Shigeki Minakami
 • Atsushi Miyajima
 • Kohei Miyazono
 • Shiro Miwa*
 • Takashi Murachi*
 • Takashi Muramatsu
 • Masami Muramatsu
 • Yoshimasa Morino*
 • Kunio Yagi*
 • Morio Yasuda*
 • Mitsuhiro Yanagita
 • Tamio Yamakawa*
 • Ikuo Yamashina*
 • Hideaki Yamada*
 • Toshio Yamano
 • Yuichi Yamamura*
 • Shozo Yamamoto*
 • Masayuki Yamamoto
 • Haruhisa Yoshikawa*
 • Yoshihiro Yoneda
 • Yoshimasa Yoneyama*
 • Hiroshi Wada*

 

 

 • Robert Ammon
 • Christian B. Anfinsen*
 • David Baltimore
 • Paul Berg*
 • Sune Bergström*
 • Michael John Berridge*
 • Carolyn R. Bertozzi
 • Gabriel Emile Bertrand*
 • Günter Blobel*
 • Konrad E. Bloch*
 • Karl Brand
 • Adolf F.J. Butenandt*
 • Lewis Clayton Cantley
 • Charles R. Cantor
 • Mario Ramberg Capecchi
 • Thomas Robert Cech
 • Jean-Pierre Changeux
 • Nam-Hai Chua
 • Aaron Ciechanover
 • Philip P. Cohen*
 • James Edwin Darnell Jr.
 • Earl Warren Davie *
 • Rik Derynck
 • Gerald Edelman*
 • James Douglas Engel
 • Hans von Euler-Chelpin*
 • Herbert McLean Evans*
 • Kurt Felix*
 • Sir Alan Roy Fersht
 • Edmond Henri Fischer
 • Mark E. Flanagan
 • Jeffrey M. Friedman
 • David E. Green*
 • J.P. Greenstein*
 • Roger Charles Louis Guillemin
 • Irwin C. Gunsalus*
 • Jan-Åke Gustafsson
 • Sen-itiroh Hakomori
 • Michael Nip Hall
 • Philip Handler*
 • Franz-Ulrich Hartl
 • G.A.D. Haslewood*
 • Timothy Hla
 • Brigid L. M. Hogan
 • David Swenson Hogness *
 • Helmut Hölzer*
 • Bernard L. Horecker*
 • Robert Huber
 • Catherine T. Hunt
 • Louis J. Ignarro
 • Rudolf Jaenisch
 • Herman Kalckar*
 • Michael Karin
 • Thomas Kensler
 • Charles B. Kimmel
 • W.Eugene Knox*
 • Arthur Kornberg*
 • Hans Leo Kornberg*
 • Roger David Kornberg
 • Daniel E. Jr. Koshland*
 • Richard Kuhn*
 • Henry A. Lardy*
 • Joseph Larner*
 • Ronald Alfred Laskey
 • Robert Joseph Lefkowitz
 • Fritz Albert Lipmann*
 • Fritz Lynen*
 • David H MacLennan
 • Iain William Mattaj
 • Steven Lanier McKnight
 • Alton Meister*
 • Douglas A. Melton
 • Lwoff, André Michel*
 • Hartmut Michel
 • Peter Dennis Mitchell*
 • Jacques Lucien Monod*
 • Koji Nakanishi*
 • Carl Alexander Neuberg*
 • Hans Neurath*
 • Roeland “Roel” Nusse
 • Severo Ochoa*
 • Alexander Ivanovich Oparin*
 • Yuri Anatolievich Ovchinnikov*
 • Arthur Beck Pardee*
 • Gregory A. Petsko
 • Jerker Porath*
 • Van Rensselaer, II. Potter*
 • Bernard Pullman*
 • Tom Abraham Rapoport
 • Ulf Rüdiger Rapp
 • Alexander Rich*
 • Martin Rodbell*
 • Robert G. Roeder
 • Saul Roseman*
 • James Edward Rothman
 • Frederick Sanger*
 • Gottfried Schatz*
 • Randy Wayne Schekman
 • Joseph Schlessinger
 • Phillip A. Sharp
 • David Shemin*
 • Jens Christian Skou*
 • Edward Slater*
 • Esmond Emerson Snell*
 • Davor Solter
 • Thomas Arthur Steitz *
 • Joan Elaine Argetsinger Steitz
 • Joseph S. Takahashi
 • Axel Hugo Theodor Theorell*
 • Karl Thomas*
 • Robert Tjian
 • Sidney Udenfriend*
 • Inder Mohan Verma
 • Winifred May Watkins*
 • Heinrich Otto Wieland*
 • Bernhard Witkop*
 • Alfred Wittinghofer
 • Harland Goff Wood*
 • Jerry L. Workman
 • René Wurmser*
 • Kurt Wüthrich
 • Kenneth Manao Yamada
 • Charles Yanofsky*

 

Permanent Members

 • Syuzo Akashi*
 • Toshio Asada*
 • Akira Asano
 • Takashi Izumi
 • Nobuo Izumiya*
 • Tatsuro Irimura
 • Kunihiro Ueda*
 • Hiroshi Ueno
 • Shohei Otani*
 • Einosuke Omura*
 • Iwao Ogawa*
 • Toshiaki Katada
 • Yoshitaka Katsu*
 • Hiroshi Kido
 • Seiki Kuramitsu
 • Kaichiro Kuroda*
 • Kinsuke Kondo*
 • Kinichiro Sakaguchi*
 • Yukiya Sakamoto*
 • Shinichi Shibuya*
 • Makoto Shima*
 • Masahiro Nishijima
 • Mitsuhiro Nozaki
 • Yoshitsugu Nose*
 • Noboru Hiyama*
 • Keitaro Hiromi*
 • Toshio Hukui
 • Nobuzo Fujii*
 • Akira Makita
 • Hideo Mabuchi*
 • Kensaku Mizuno
 • Koichi Yagi*
 • Sansei Yamazaki*
 • Hirohei Yamamura
 • Kenji Yuzawa*
 • Hiroshi Yoshikawa

 

*demise